Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101002 Chemické výpočty 0/0/0 None 0
N101018 Základy anorganické chemie 0/0/0 None 0
N101019 Laboratoř chemie 0/0/0 None 0
N106022 Fotografické techniky 0/0/0 None 0
N106028 Uživatelské programy-restaurování 0/0/0 None 0
N111009 Toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N148023 Dějiny umění středověku I 0/0/0 None 0
N413001 Repetitorium středoškolské matematiky 0/0/0 None 0
N700002 Řemeslné techniky I 0/0/0 None 0
N700016 Výtvarné cvičení I 0/0/0 None 0
N832003 Základy filozofie 0/0/0 None 0

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106005 Nauka o materiálu 0/0/0 None 0
N110004 Organická chemie I 0/0/0 None 0
N148024 Dějiny umění středověku II 0/0/0 None 0
N148038 Věcné kreslení 0/0/0 None 0
N413019 Základy matematiky 0/0/0 None 0
N700003 Řemeslné techniky II 0/0/0 None 0
N700017 Výtvarné cvičení II 0/0/0 None 0
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148004 Materiály památkových objektů 0/0/0 None 0
N148021 Dějiny umění novověku I 0/0/0 None 0
N148026 Figurální kreslení 0/0/0 None 0
N148031 Konzervování textilu 0/0/0 None 0
N148036 Struktura a vlastnosti vláken 0/0/0 None 0
N444022 Základy fyziky 0/0/0 None 0
N700004 Řemeslné techniky III 0/0/0 None 0
N700006 Semestrální práce I 0/0/0 None 0
N700018 Výtvarné cvičení III 0/0/0 None 0
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106023 Koroze materiálů pro restaurátory 0/0/0 None 0
N148022 Dějiny umění novověku II 0/0/0 None 0
N148032 Modelování 0/0/0 None 0
N148034 Polymery v konzervování 0/0/0 None 0
N148041 Textilní technologie 0/0/0 None 0
N150007 Odborná praxe I 0/0/0 None 0
N403032 Základy fyzikální chemie 0/0/0 None 0
N700005 Řemeslné techniky IV 0/0/0 None 0
N700007 Semestrální práce II 0/0/0 None 0
N700019 Výtvarné cvičení IV 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148009 Metody průzkumu památek 0/0/0 None 0
N148027 Historie výroby a zpracování textilií 0/0/0 None 0
N148028 Chemie vláken 0/0/0 None 0
N148035 Technologie barvení textilií 0/0/0 None 0
N148039 Základy památkové péče 0/0/0 None 0
N148069 Konzervování a restaurování památek 0/0/0 None 0
N700008 Semestrální práce III 0/0/0 None 0
N700015 Seminář semestrální práce III-textil 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106026 Konzervování archeologických nálezů 0/0/0 None 0
N148018 Dějiny uměleckých řemesel-textil 0/0/0 None 0
N148020 Dějiny umění 19. a 20. století 0/0/0 None 0
N148052 Laboratoř programu restaurování 0/0/0 None 0
N148068 Textilně technologický průzkum 0/0/0 None 0
N150008 Odborná praxe II 0/0/0 None 0
N402002 Analytická chemie I 0/0/0 None 0
N700009 Semestrální práce IV 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

4. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148003 Preventivní konzervace 0/0/0 None 0
N148037 Účetnictví, daně a právo 0/0/0 None 0
N148042 Základy muzeologie 0/0/0 None 0
N700010 Semestrální práce V 0/0/0 None 0
N700014 Seminář semestrální práce V - textil 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148015 Dějiny uměleckých řemesel 0/0/0 None 0
N700001 Bakalářská práce-restaurování 0/0/0 None 0
N963004 Seminář k bakalářské práci 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi