Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Materiály pro elektroniku

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N107013 Přenosové jevy v materiálovém inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
N108006 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
N126004 Termodynamika materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N126007 Kvantová mechanika pro materiálové inženýrství 2/1/0 Z+Zk 4
N126024 Laboratorní projekt I 0/0/10 KZ 7
N126030 Speciální metody studia a charakterizace materiálů 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101009 Krystalochemie 2/1/0 Z+Zk 4
N126011 Technologie materiálů pro elektroniku 2/0/0 Zk 3
N126023 Elektronika 2/2/0 Z+Zk 4
N126025 Laboratorní projekt II 0/0/10 KZ 7
N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů 2/1/0 Z+Zk 4
N126080 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101010 Technologie speciálních anorganických materiálů 2/0/0 Zk 3
N108012 Technologie pěstování krystalů 2/1/0 Z+Zk 4
N126006 Diagnostika materiálů 2/0/0 Zk 3
N126010 Optoelektronika 2/1/0 Z+Zk 3
N126015 Laboratorní projekt III 0/0/12 KZ 8
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi