Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Nanomateriály

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N107013 Přenosové jevy v materiálovém inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
N108006 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
N126004 Termodynamika materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N126029 Laboratoř oboru 0/0/10 KZ 7
N126030 Speciální metody studia a charakterizace materiálů 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N106008 Fyzika kovů 3/0/0 Zk 5
N112008 Fyzikální chemie polymerů 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101009 Krystalochemie 2/1/0 Z+Zk 4
N107025 Charakterizace částic a mikrostruktur 2/1/0 Z+Zk 4
N126024A Laboratorní projekt I 0/0/10 KZ 7
N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů 2/1/0 Z+Zk 4
N126031 Nanomateriály pro bioaplikace a farmacii 2/0/0 Zk 3
N126080 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N112003 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N143014 Pokročilá chemická informatika 0/3/0 KZ 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106036 Nanostrukturované konstrukční materiály 2/0/0 Zk 3
N107027 Mikrostruktura a vlastnosti heterogenních materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N108024 Hybridní materiály 2/0/0 Zk 3
N126025A Laboratorní projekt II 0/0/10 KZ 7
N126032 Nanomateriály a nanostruktury pro elektroniku 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N107003 Mechanika materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N444010 Biofyzika 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi