Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Syntéza a výroba léčiv

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N101031 Úvod do laboratorních výpočtů 0/2/0 KZ 3
N111009 Toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N111040 Biologie člověka 2/1/0 Z+Zk 4
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N111041 Fyziologie 1/1/0 Z+Zk 3
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N111024 Základy farmakologie 2/0/0 Zk 3
N320001 Biochemie I 3/0/0 Zk 5
N403011 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/4 KZ 4
N105004 Úvod do chemických technologií 2/0/0 Zk 3
N108004 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
N437005 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
N444006 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110026 Základy farmakochemie 3/0/0 Zk 5
N402002 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N409002 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N107004 Metody charakterizace látek 3/1/0 Z+Zk 5
N110003 Laboratoř organické chemie II 0/0/4 KZ 4
N111008 Uživatelské programy 0/3/0 KZ 3
N112003 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N320002 Biochemie II 2/0/0 Zk 3
N320009A Mikrobiologie 3/0/0 Zk 5
N413004 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N108022 Chemie a fyzika pevných léčiv 2/0/0 Zk 3
N110025 Registrace léčiv a patentová ochrana 2/0/0 Zk 3
N111014 Inženýrství farmaceutických výrob 3/0/0 Zk 5
N143013 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/1/0 KZ 2
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 0/0/3 KZ 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N108021 Analýza pevných léčiv 2/0/0 Zk 3
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 0/0/3 KZ 3
N409003 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N111042 Jištění kvality technologických procesů 2/0/0 Zk 3
N111045 Výzkum a vývoj léčiv 2/0/0 Z+Zk 3
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N110006 Strukturní analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N111005 Katalýza 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi