Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Vodíkové a membránové technologie

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 0/0/0 None 0
N101031 Úvod do laboratorních výpočtů 0/0/0 None 0
N107033 Historie chemie a materiálů 0/0/0 None 0
N111009 Toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N413022 Matematika I 0/0/0 None 0
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/0 None 0
N101006 Obecná a anorganická chemie II 0/0/0 None 0
N110004 Organická chemie I 0/0/0 None 0
N413003 Matematika II 0/0/0 None 0
N444001 Fyzika I 0/0/0 None 0
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N105004 Úvod do chemických technologií 0/0/0 None 0
N108004 Úvod do studia materiálů 0/0/0 None 0
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/0 None 0
N110005 Organická chemie II 0/0/0 None 0
N403011 Fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/0 None 0
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101001 Bezpečnost a legislativa v chemii 0/0/0 None 0
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/0 None 0
N218026 Alternativní zdroje energie I 0/0/0 None 0
N320001 Biochemie I 0/0/0 None 0
N437022 Základy marketingu chemických výrobků 0/0/0 None 0
N444006 Fyzika II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N111006 Procesy v ochraně životního prostředí 0/0/0 None 0
N402002 Analytická chemie I 0/0/0 None 0
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N403014 Fyzikální chemie II 0/0/0 None 0
N409002 Chemické inženýrství I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N105027 Výroba a skladování vodíku 0/0/0 None 0
N107001 Anorganické nekovové materiály 0/0/0 None 0
N112003 Makromolekulární chemie 0/0/0 None 0
N218027 Alternativní zdroje energie II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N105028 Základy membránových a vodíkových procesů 0/0/0 None 0
N105029 Laboratoř vodíkových a membránových technologií 0/0/0 None 0
N143013 Chemická informatika 0/0/0 None 0
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/0 None 0
N409003 Chemické inženýrství II 0/0/0 None 0
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/0/0 None 0
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N105002 Elektrochemické procesy 0/0/0 None 0
N112001 Fyzika polymerů 0/0/0 None 0
N217031 Technologie výroby bioplynu a biovodíku 0/0/0 None 0
N402004 Analytická chemie II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963014 Bakalářská práce 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N105001 Aplikované chemické procesy 0/0/0 None 0
N112006 Technologie zpracování polymerních materiálů 0/0/0 None 0
N112042 Polymerní membrány a jejich transportní charakteristiky 0/0/0 None 0
N218004 Základy energetiky 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi