Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Biochemie a biotechnologie

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101002 Chemické výpočty 0/0/0 None 0
N101005 Obecná a anorganická chemie I 0/0/0 None 0
N240011 Základy toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N320016 Biologie I 0/0/0 None 0
N322020 Úvod do potravinářských a biochemických věd 0/0/0 None 0
N413022 Matematika I 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/0 None 0
N110004 Organická chemie I 0/0/0 None 0
N319001 Biologie buňky 0/0/0 None 0
N320015 Laboratoř biologie 0/0/0 None 0
N444001 Fyzika I 0/0/0 None 0
N445001A Aplikace výpočetní techniky 0/0/0 None 0
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N413003 Matematika II 0/0/0 None 0
N413004 Aplikovaná statistika 0/0/0 None 0
N437005A Podniková ekonomika 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/0 None 0
N143013 Chemická informatika 0/0/0 None 0
N320001 Biochemie I 0/0/0 None 0
N320003 Seminář z biochemie I 0/0/0 None 0
N323006 Úvod do potravinářské legislativy 0/0/0 None 0
N403011 Fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/0 None 0
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N110005 Organická chemie II 0/0/0 None 0
N342001 Bioorganická chemie přírodních látek 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N319004 Biotechnologie I 0/0/0 None 0
N320002 Biochemie II 0/0/0 None 0
N320014 Laboratoř biochemie 0/0/0 None 0
N323001 Chemie potravin 0/0/0 None 0
N402002 Analytická chemie I 0/0/0 None 0
N402003A Laboratoř analytické chemie I 0/0/0 None 0
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N342002 Suroviny z obnovitelných zdrojů 0/0/0 None 0
N403016 Fyzikální a koloidní chemie 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N319002 Základy bioinženýrství 0/0/0 None 0
N320009 Mikrobiologie 0/0/0 None 0
N320013 Laboratoř mikrobiologie 0/0/0 None 0
N320081 Molekulová genetika a analýza DNA 0/0/0 None 0
N323003 Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů 0/0/0 None 0
N323035 Analýza potravin a přírodních produktů 0/0/0 None 0
N409002A Chemické inženýrství I 0/0/0 None 0
N963005 Exkurze 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N319006 Fyziologie průmyslových mikroorganismů 0/0/0 None 0
N320006 Bioanalytické metody 0/0/0 None 0
N409013A Laboratoř chemického inženýrství 0/0/0 None 0
N963014 Bakalářská práce 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N143030 Základy bioinformatiky 0/0/0 None 0
N319005 Biotechnologie II 0/0/0 None 0
N320011 Klinická biochemie 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi