Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Biotechnologie léčiv

Studenti si mohou v 1. až 3. semestru jako volitelný předmět též zvolit tělesnou výchovu (N827001) nebo sportovní kurz (N827005).

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N111047 Farmakologie 2/1/0 Z+Zk 5
N319008 Bioinženýrství I 2/1/0 Z+Zk 4
N319037 Laboratoř oboru Biotechnologie léčiv I 0/0/10 KZ 7
N323045 Analýza biologicky aktivních přírodních látek 3/0/0 Zk 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N319007 Molekulární biologie 2/0/0 Zk 3
N320052 Hygienicko-klinická mikrobiologie 2/0/0 Zk 3
N342007 Izolace a separace molekul 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110001 Farmakochemie 3/0/0 Zk 5
N111054 Lékové formy 3/0/0 Zk 5
N319034 Biotechnologické aplikace mikroorganismů 2/1/0 Z+Zk 4
N319038 Laboratoř oboru Biotechnologie léčiv II 0/0/10 KZ 7
N963020 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N319011 Biochemie sekundárních metabolitů 2/1/0 Z+Zk 4
N323046 Laboratoř analýzy biologicky aktivních přírodních látek 0/0/5 KZ 4
N342009 Biologicky aktivní přírodní látky 3/0/0 Zk 5
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N319035 Biotechnologie v chemické a farmaceutické výrobě 2/2/0 Z+Zk 5
N319039 Laboratoř oboru Biotechnologie léčiv III 0/0/12 KZ 8
N320051 Genové inženýrství 2/0/0 Zk 3
N320067 Bioléčiva 2/0/0 Zk 3
N320098 Klinická biochemie v humánní medicíně 2/0/0 Zk 3
N437035 Farmakoekonomika a ekonomika vývoje léčiv 3/0/0 Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi