Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Kvalita a bezpečnost potravin

Studenti si mohou v 1. až 3. semestru jako volitelný předmět též zvolit tělesnou výchovu (N827001) nebo sportovní kurz (N827005).

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N323012 Chemická bezpečnost potravin 2/1/0 Z+Zk 4
N323015 Reakční mechanismy v chemii potravin 2/0/0 Zk 3
N323027 Odborný projekt oboru kvalita a bezpečnost potravin 0/0/7 KZ 5
N323034 Speciální analýza potravin 3/0/0 Zk 4
N323047 Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat 2/0/0 Zk 3
N342020 Vědecká komunikace 1/1/0 KZ 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N321003 Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob 2/1/0 Z+Zk 4
N323017 Chemometrie 1/2/0 Z+Zk 4
N323018 Technologie přípravy stravy 2/0/0 Zk 3
N323032 Management jakosti v produkci potravin 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N320010 Mikrobiologické zkoumání potravin 2/0/0 Zk 3
N323014 Laboratoř chemické bezpečnosti potravin 0/0/6 KZ 4
N323016 Laboratoř reakčních mechanismů v chemii potravin 0/0/6 KZ 4
N323030 Jakost v laboratorní a kontrolní praxi 1/1/0 Z+Zk 3
N323051 Laboratoř kontroly potravinářských surovin a výrobků 0/0/6 KZ 4
N323052 Strategie průkazu falšování potravin a doplňků stravy 2/1/0 Z+Zk 4
N963020 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N320012 Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin 0/0/3 KZ 2
N323013 Dietologie 2/0/0 Zk 3
N323019 Laboratoř technologie přípravy stravy 0/0/4 KZ 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N323022 Toxikologie potravin 2/1/0 Z+Zk 4
N323023 Izolační a separační metody 2/1/0 Z+Zk 4
N323028 Laboratoř oboru kvalita a bezpečnost potravin 0/0/13 KZ 9
N323031 Nutraceutika a funkční potraviny 2/0/0 Zk 3
N323049 Chemie potravinových surovin a výrobků 2/0/0 Zk 3
N323053 Laboratoř instrumentálních metod v analýze potravin 0/0/6 KZ 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N322005 Hygiena a sanitace potravinářských výrob 2/1/0 Z+Zk 4
N323021 Fyziologie a pathofyziologie lidské výživy 2/0/0 Zk 3
N324026 Balení potravin 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi