Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Mikrobiologie

Studenti si mohou v 1. až 3. semestru jako volitelný předmět též zvolit tělesnou výchovu (N827001) nebo sportovní kurz (N827005).

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143042 Statistická analýza dat 2/2/0 Z+Zk 5
N319007 Molekulární biologie 2/0/0 Zk 3
N319008 Bioinženýrství I 2/1/0 Z+Zk 4
N320033 Laboratoř oboru I 0/0/6 KZ 5
N320036 Laboratoř speciální biochemie 0/0/5 KZ 3
N320043 Mikrobiologie životního prostředí 2/1/0 Z+Zk 3
N320051 Genové inženýrství 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N320018 Izolace a charakterizace biomakromolekul 2/0/0 Zk 3
N320053 Biochemie mikroorganismů 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N320010 Mikrobiologické zkoumání potravin 2/0/0 Zk 3
N320012 Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin 0/0/3 KZ 2
N320025 Hematologie a imunologie 2/0/0 Zk 3
N320026 Laboratoř imunochemie 0/0/4 KZ 3
N320034 Enzymologie 2/2/0 Z+Zk 5
N320037 Laboratoř oboru II 0/0/6 KZ 5
N320040 Seminář oboru I 0/2/0 KZ 2
N963020 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N319034 Biotechnologické aplikace mikroorganismů 2/1/0 Z+Zk 4
N320035 Biochemie rostlin 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N319021 Biotechnologie v životním prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
N320038 Laboratoř oboru III 0/0/15 KZ 10
N320052 Hygienicko-klinická mikrobiologie 2/0/0 Zk 3
N320062 Geneticky modifikované organismy 2/0/0 Zk 3
N320075 Odborný praktický seminář z hygienickoklinické mikrobiologie 1/1/0 KZ 2
N320087 Strukturní biologie 0/3/0 KZ 3
N320088 Molekulární mechanismy bakteriální virulence 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N320067 Bioléčiva 2/0/0 Zk 3
N320068 Farmaceutická mikrobiologie 2/0/0 Zk 3
N402042 Analytická chemometrika 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi