Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technologie potravin (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101002 Chemické výpočty 0/0/0 None 0
N101005 Obecná a anorganická chemie I 0/0/0 None 0
N240011 Základy toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N320016 Biologie I 0/0/0 None 0
N322020 Úvod do potravinářských a biochemických věd 0/0/0 None 0
N413022 Matematika I 0/0/0 None 0
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/0/0 None 0

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/0 None 0
N110004 Organická chemie I 0/0/0 None 0
N320015 Laboratoř biologie 0/0/0 None 0
N324002 Produkce potravinářských surovin 0/0/0 None 0
N444001 Fyzika I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N323004 Senzorická analýza 0/0/0 None 0
N413003 Matematika II 0/0/0 None 0
N437005A Podniková ekonomika 0/0/0 None 0

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/0 None 0
N143013 Chemická informatika 0/0/0 None 0
N320001 Biochemie I 0/0/0 None 0
N320003 Seminář z biochemie I 0/0/0 None 0
N403011 Fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/0 None 0
N834008A Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N322024 Základy kosmetiky 0/0/0 None 0
N323006 Úvod do potravinářské legislativy 0/0/0 None 0
N323007 Potravinářské zbožíznalství 0/0/0 None 0
N323008 Statistické zpracování dat 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N110005 Organická chemie II 0/0/0 None 0
N342001 Bioorganická chemie přírodních látek 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143013A Chemická informatika 0/0/0 None 0
N320002 Biochemie II 0/0/0 None 0
N320014 Laboratoř biochemie 0/0/0 None 0
N323001 Chemie potravin 0/0/0 None 0
N402002 Analytická chemie I 0/0/0 None 0
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N409002 Chemické inženýrství I 0/0/0 None 0
N834009A Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
N963005A Exkurze 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N322002 Fyzikální vlastnosti potravin I 0/0/0 None 0
N403016 Fyzikální a koloidní chemie 0/0/0 None 0

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N320009 Mikrobiologie 0/0/0 None 0
N320013 Laboratoř mikrobiologie 0/0/0 None 0
N323003 Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů 0/0/0 None 0
N323035 Analýza potravin a přírodních produktů 0/0/0 None 0
N323041 Výživa a výživová politika 0/0/0 None 0
N324001 Principy úchovy a balení potravin 0/0/0 None 0
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/0 None 0
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/0/0 None 0
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N321023 Technologie potravin 0/0/0 None 0
N409013A Laboratoř chemického inženýrství 0/0/0 None 0
N963014 Bakalářská práce 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N319005 Biotechnologie II 0/0/0 None 0
N322026 Probiotika a funkční potraviny I 0/0/0 None 0
N409001 Potravinářské inženýrství a bioinženýrství 0/0/0 None 0

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi