Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Technologie potravin (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101002 Chemické výpočty 0/2/0 Z 2
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N240011 Základy toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N320016 Biologie I 3/0/0 Zk 5
N322020 Úvod do potravinářských a biochemických věd 2/0/0 KZ 3
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N320015 Laboratoř biologie 0/0/2 KZ 1
N324002 Produkce potravinářských surovin 2/0/0 Zk 3
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N323004 Senzorická analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N437005A Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
N143013 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
N320001 Biochemie I 3/0/0 Zk 5
N320003 Seminář z biochemie I 0/1/0 KZ 1
N403011 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N834008A Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N322024 Základy kosmetiky 1/1/0 Z+Zk 3
N323006 Úvod do potravinářské legislativy 2/0/0 Zk 3
N323007 Potravinářské zbožíznalství 2/1/0 Zk 4
N323008 Statistické zpracování dat 1/2/0 KZ 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N342001 Bioorganická chemie přírodních látek 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143013A Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
N320002 Biochemie II 2/0/0 Zk 3
N320014 Laboratoř biochemie 0/0/6 KZ 4
N323001 Chemie potravin 2/2/0 Z+Zk 5
N402002 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N409002 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
N834009A Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
N963005A Exkurze 0/0/0 Z 1
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N322002 Fyzikální vlastnosti potravin I 2/1/0 Z+Zk 4
N403016 Fyzikální a koloidní chemie 3/2/0 Z+Zk 7

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N320009 Mikrobiologie 3/0/0 Zk 5
N320013 Laboratoř mikrobiologie 0/0/5 KZ 3
N323003 Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů 0/0/5 KZ 3
N323035 Analýza potravin a přírodních produktů 2/1/0 Z+Zk 4
N323041 Výživa a výživová politika 2/0/0 Zk 3
N324001 Principy úchovy a balení potravin 2/1/0 Z+Zk 4
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/1/0 KZ 2
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 0/0/3 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N321023 Technologie potravin 5/1/0 Z+Zk 7
N409013A Laboratoř chemického inženýrství 0/0/3 KZ 3
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N319005 Biotechnologie II 2/1/0 Z+Zk 4
N322026 Probiotika a funkční potraviny I 2/0/0 Zk 3
N409001 Potravinářské inženýrství a bioinženýrství 3/2/0 Z+Zk 6

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi