Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Chemie a technologie paliv a prostředí

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101002 Chemické výpočty 0/0/0 None 0
N101005 Obecná a anorganická chemie I 0/0/0 None 0
N215022 Využití výpočetní techniky 0/0/0 None 0
N218026 Alternativní zdroje energie I 0/0/0 None 0
N240011 Základy toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N240022 Základy biologie 0/0/0 None 0
N413022 Matematika I 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/0 None 0
N110004 Organická chemie I 0/0/0 None 0
N218027 Alternativní zdroje energie II 0/0/0 None 0
N444001 Fyzika I 0/0/0 None 0
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N101006 Obecná a anorganická chemie II 0/0/0 None 0
N216034 Změna klimatu 0/0/0 None 0
N240010 Ekologie 0/0/0 None 0
N413003 Matematika II 0/0/0 None 0
N832013 Základy práva 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/0 None 0
N240009 Environmentální chemie 0/0/0 None 0
N320001 Biochemie I 0/0/0 None 0
N403011 Fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/0 None 0
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N105006 Základy anorganické technologie 0/0/0 None 0
N110005 Organická chemie II 0/0/0 None 0
N216001 Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu 0/0/0 None 0
N217008 Úprava vody 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N217032 Statistika v ochraně životního prostředí 0/0/0 None 0
N218004 Základy energetiky 0/0/0 None 0
N218016 Zdroje chemických informací 0/0/0 None 0
N402002 Analytická chemie I 0/0/0 None 0
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N409002 Chemické inženýrství I 0/0/0 None 0
N437003 Management podnikových procesů 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N215005 Základy zpracování a využití ropy 0/0/0 None 0
N215007 Analýza paliv 0/0/0 None 0
N251005 Laboratoř paliv 0/0/0 None 0
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/0 None 0
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/0/0 None 0
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N215006 Organické technologie 0/0/0 None 0
N216007 Chemie ovzduší 0/0/0 None 0
N402004 Analytická chemie II 0/0/0 None 0
N409003 Chemické inženýrství II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N215002 Základy spalovacích procesů 0/0/0 None 0
N216003 Základy zpracování a využití uhlí a plynu 0/0/0 None 0
N216024 Produktovody a energovody 0/0/0 None 0
N218001 Využití jaderných paliv 0/0/0 None 0
N240013 Tvorba vědeckotechnických prezentací 0/0/0 None 0
N963014 Bakalářská práce 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi