Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N240007 Environmentální dopady-Posuzování životního cyklu 3/0/0 Zk 5
N240012 Analytika odpadů 2/0/0 Zk 3
N240017 Laboratoř ekotoxikologie 0/0/8 KZ 6
N240018 Ekotoxikologie 3/0/0 Zk 5
N240023 Mikrobiologie pro ochranu životního prostředí 2/2/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N215021 Ropné produkty a životní prostředí 3/0/0 Zk 5
N216002 Analytika ovzduší 3/0/0 Zk 5
N217018 Metody a výpočty v analytice vody 0/2/0 KZ 2
N217020 Laboratoř analytiky vody 0/0/8 KZ 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N216006 Technologie ochrany ovzduší 2/1/0 Z+Zk 4
N240002 Dekontaminační technologie 3/0/0 Zk 5
N240003 Vzorkování pro analýzu životního prostředí 2/0/0 Zk 3
N240004 Technologie zpracování odpadů 3/0/0 Zk 5
N240006 Ekologická rizika a monitoring 2/0/0 Zk 3
N240016 Laboratoř vzorkování životního prostředí 0/0/8 KZ 6
N240027 Mikroorganismy v kontaminovaném prostředí 2/0/0 Zk 3
N963005A Exkurze 0/0/0 Z 1
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N240001 Informační systémy v ochraně životního prostředí 0/3/0 KZ 3
N240008 Právní a správní aspekty ochrany životního prostředí 3/0/0 Zk 5
N240014 Laboratoř odpadového hospodářství 0/0/8 KZ 6
N240015 Environmentální toxikologie 3/0/0 Zk 5
N240019 Ekonomické a manažerské nástroje ochrany životního prostředí 2/0/0 Zk 3
N240033 Projekt programu technologie pro ochranu životního prostředí 0/5/0 KZ 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N217011 Vodní hospodářství průmyslu 3/0/0 Zk 5
N218018A Radioaktivní odpady 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi