Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Bezpečnost a legislativa v chemii

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Libor Mastný, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Absolvent přednášek získá přehled o základní české a evropské chemické legislativě, kterou se musí jako budoucí vysokoškolsky vzdělaný pracovník řídit. Nejedná se přitom pouze o chemické závody. Jednotlivé okruhy jsou průběžně aktualizovány, to však znemožňuje přípravu jakýchkoli skript. Studijním materiálem se stávají přednášky, které jsou průběžně umisťovány na webové stránky a samozřejmě aktuální znění jednotlivých nařízení a zákonů.

Sylabus

None

Literatura

Z: přednášky, které jsou průběžně umisťovány na webové stránky
Z: Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů č.350/2011
Z: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č.1272/2008 (CLP)
Z: Webové stránky Ministerstva vnitra České republiky - plná znění jednotlivých zákonů - www.mvcr.cz
D: Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných - knihovna VŠCHT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi