Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř anorganické chemie II

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Libor Mastný, CSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Laboratoře jsou zaměřeny na chemii kovů, včetně koordinačních sloučenin. Studenti provádějí řadu navazujících preparačních prací (tzv. bezodpadovou technologií), kdy jsou zpracovávány všechny podíly obsahující příslušný kov. Práce je zakončena látkovou bilancí kovu. Součástí laboratoří jsou kvalitativní reakce kationtů včetně jejich určení v neznámém vzorku. Talentovaní studenti mohou být vybráni na přípravu složitějších sloučenin s využitím nových přístrojů ústavu.

Sylabus

1. Chemie nepřechodných a přechodných kovů.
2. Přípravy sloučenin různými preparativními technikami (tavení, srážení, cementace).
3. Látková bilance při chemických reakcích.
4. Oxidačně-redukční reakce sloučenin kovů.
5. Příprava koordinačních sloučenin.
6. Práce s iontoměniči
7. Bezodpadová technologie ("preparační řady").
8. Analyticky důležité reakce kationtů kovů.
9. Kvalitativní důkaz kationtů kovů v neznámých vzorcích.

Literatura

Z: Dagmar Sýkorová, Libor Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009,9788070804520
Z: V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351
Z: J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285
Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014
D:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173
D:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi