Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř chemie

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.
Ústav 148

Anotace

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se zásadami bezpečnosti práce v laboratoři, laboratorním vybavením a základními laboratorními postupy. Laboratorní práce zaměřené na kvalitativní reakce a přípravu chemických látek doplní teoretické znalosti o chemických vlastnostech prvků a sloučenin.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.
2. Seznámení s laboratorním vybavením a běžnými chemikáliemi.
3. Základní laboratorní operace - vážení, odpařování, stanovení hustoty.
4. Příprava roztoků kyselin a zásad, stanovení pH.
5. Příprava roztoků solí, základní reakce solí.
6. Rušená krystalizace.
7. Oxidačně redukční reakce.
8. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.
9. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků, látkové bilance preparativních prací.
10. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.
11. Kvalitativní reakce kationtů.
12. Kvalitativní reakce aniontů.

Literatura

Z:D. Sýkorová, L. Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, Praha, 2001, 8070804521
D:N.Greenwood, A. Earnshaw,Chemistry of the Elements (2nd Edition), Elsevier, 1997, 9780750633659

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi