Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Student se seznámí s výzkumnou problematikou Ústavu anorganické chemie. Prakticky provede přípravu a charakterizaci anorganických materiálů různých forem tj.tenkých vrstev, objemových materiálů, prášků, izomerů koordinačních sloučenin. K charakterizaci materiálů bude využívat moderních specializované techniky např. DSC/TGA, AFM,RTG, fluorescenční spektrometrii, optickou vidovou spektrometrii. Cílem je praktické cvičení rychlé orientace studenta v zadané laboratorní úloze, získaní a vyhodnocení výsledků, popř. hledání obecných vztahů mezi sledovanými údaji.

Sylabus

1. Zpracování a analýza experimentálních dat
2. Materiály pro fotoniku a planární optické vlnovody
3. Příprava směsného oxidu Fe-Sr (nebo Ca-Co) sol-gel polyesterifikací a následnou reakcí v pevné fázi
4. Měření transportních charakteristik připraveného oxidového materiálu
5. Měření termodynamických charakteristik připraveného oxidu materiálu
6. Likvidace odpadních vod z výroby třaskavin
7. Izomerie koordinačních sloučenin
8. Syntéza a charakterizace geometrických a vazebných izomerů kobaltitých komplexů
9. Příprava a charakterizace práškových materiálů
10. Sferoidizace, granulometrie a tvarové třídění
11. Základní techniky mikroskopie se skenující sondou
11. Základní techniky práce s polarizačním mikroskopem
13. Využití Ramanovy spektroskopie pro charakterizaci struktury tenkých vrstev
14. Příprava nitridů AIIIN


Literatura

K dispozici jsou návody na jednotlivé práce u jednotlivých pracovníků ústavu popř. na domovské stránce Ústavu anorganické chemie (http://www.vscht.cz/ach/vyuka).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi