Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt I

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.

Anotace

Cílem Laboratorního projektu I je studenty připravit pro práci na vědecko-výzkumných projektech ústavu. Studenti zpracují literární rešerši na dané téma, kterou pak budou prezentovat na odborném semináři Ústavu anorganické chemie (SVOČ). V rámci projektu také provedou základní experimenty vycházející ze závěrů rešerše.

Sylabus

Celosemestrální rešeršní projekt zakončený prezentací na ústavním semináři SVOČ. Aplikace závěrů rešerše v základních experimentech.

Literatura

Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.
On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi