Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt II

Kredity 8
Rozsah 0 / 0 / 12
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.

Anotace

Cílem Laboratorního projektu II je aktivní účast studenta na konkrétním vědecko-výzkumném projektu ústavu. Studenti mohou vycházet z rešeršní práce zpracované v rámci Laboratorního projektu I. Hlavní náplní je samostatná experimentální práce zadaná školitelem diplomové práce.

Sylabus

Celosemestrální experimentální projekt ústící ve vypracování diplomové práce v následném semestru.

Literatura

Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.
On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi