Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Bioanorganická chemie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Irena Hoskovcová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět navazuje na koordinační chemii a zaměřuje se na roli kovů v živých systémech a jejich roli při přenosu náboje a přenosu hmoty. Probírá význam jednotlivých kovů s důrazem na vztah mezi specifickými vlastnostmi kovu a principem jeho biologické aktivity, jejich toxicitu a důležitost v medicíně.

Sylabus

1. Formální oxidační stavy a koordinační stereochemie biologicky důležitých iontů kovů.
2. Konstanty stability, kinetika a mechanismus reakcí komplexů kovů.
3. Záchyt iontů kovů a jejich transport přes membranu.
4. Transport a uložení iontů kovů in vivo.
5. Myoglobin a hemoglobin. Hemerythrin, hemocyanin.
6. Hydrolýzy, karboxypeptidáza A, fosfáty, hydrolyasa, akonitasa.
7. Kofaktory a koenzymy v metaloredoxních proteinech.
8. Klastry obsahující železo a síru, hemy.
9. Ionty mědi a jejich komplexy.
10. Molybden, kobalaminy, koenzymy obsahující nikl.
11. Mitochondrialní transport elektronů.
12. Přehled chemie kovů 1.a 2. skupiny v biologických systémech.
13. Aktivace enzymů, komplexy s nukleovými kyselinami, biominerály, hmota kostry.
14. Toxicita kyslíku, toxicita kovů. Koordinační sloučeniny v diagnostice a terapii.


Literatura

Z: R. R. Crichton, Biological Inorganic Chemistry, 2nd ed., Elsevier 2011, ISBN: 978-0-444-53782-9
D: W. Kaim. B. Schwederski, A. Klein: Bioinorganic chemistry, 2nd ed. Wiley 2013

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi