Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Základy anorganické technologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Anotace

Na vybraných anorganických technologiích jsou vysvětleny některé běžně používané technologické procesy. Vychází se z charakteristiky výrobku, vyráběných druhů včetně jejich použití, na to navazuje stechiometrie přípravy, technologicky využívané reakce, suroviny a jednotlivé technologické stupně včetně odůvodněných pracovních parametrů, kterými se přetváří na hotový výrobek. Každá výroba je analyzována i z ekologického hlediska.

Sylabus

1. Průmyslová hnojiva a jejich vliv na životní prostředí
2. Dusíkatá průmyslová hnojiva vyráběná neutralizačními reakcemi
3. Výroba kyseliny trihydrogenfosforečné a fosforečných hnojiv
4. Kombinovaná průmyslová hnojiva
5. Technické soli
6. Technické plyny
7. Industrie dusíku
8. Industrie síry
9. Výroba pigmentu
10. Elektrolýza vody, vodíkové hospodářství
11. Výroba chlóru a hydroxidů alkalických kovů
12. Výroba chlorečnanu sodného a manganistanu draselného
13. Galvanotechnika, zpracování odpadních vod z povrchových úprav
14. Elektrochemické zdroje proudu, galvanické články, akumulátory, palivové články

Literatura

Z:Büchner W. a kol: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, ISBN 80-03-00638-4
Z:Vosolsobě J.: Průmyslová hnojiva, skripta VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi