Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Elektrochemické inženýrství

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
Ing. Roman Kodým, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na popis aplikovaných elektrochemických systémů a na jejich optimalizaci. K tomuto cíli využívá základů chemickéhoinženýrství a fyzikální chemie, se kterými byli posluchači seznámeni v rámci předchozího studia. Tyto znalosti pak aplikuje na elektrochemické systémy a seznamuje posluchače s jejich specifickými aspekty. Získané poznatky jsou konfrontovány s existujícími elektrochemickými technologiemi, na kterých jsou dokumentovány prezentované informace.

Sylabus

1. Kinetika elektrodových reakcí
2. Základy hydrodynamiky toku kapalin v elektrochemické cele
3. Transport hmoty v roztocích elektrolytů a jeho intenzifikace
4. Metody intenzifikace přenosu hmotu v průmyslových elektrolyzérech
5. Separační přepážky oddělující elektrodové prostory - typy, funkce, popis přenosu hmoty
6. Primární, sekundární a terciální rozložení proudových hustot - Laplaceova rovnice
7. Bilance napěťových ztrát a výpočet napětí na elektrochemické cele
8. Analytické řešení Laplaceovy rovnice pro jednoduché geometrie
9. Řešení Laplaceovy rovnice pro reálné systémy
10. Základní typy elektrochemických reaktorů
11. Materiály využívané v konstrukci elektrochemických cel
12. Trojrozměrné (porézní) elektrody
13. Bipolární uspořádání elektrochemického reaktoru - výpočet parazitního proudu
14. Ekonomické aspekty návrhu elektrochemického reaktoru

Literatura

Z: Bouzek K., Elektrochemické inženýrství, učební text VŠCHT Praha, 1999, 8070803681
D: Wendt H., Kreysa G., Electrochemical Engineering, Springer, Berlin 1999, 3540643869
D: Walsh F., A First Course in Electrochemical Engineering, The Electrochemical Consultancy, Hants 1993, 0951730711

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi