Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Aplikovaná reakční kinetika

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Milan Bernauer, Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na analýzu chování chemicky reagujících soustav a navrhování chemických reaktorů. Nejdříve jsou studenti seznámeni se základními pojmy, sestavením látkových a energetických bilancí v reagujících systémech v ustáleném a dynamickém stavu. Dále jsou studenti seznámeni s analýzou heterogenních reakcí a to jak katalytickými, tak nekatalytickými a s modely reaktorů pro heterogenní reakce. Součástí předmětu je návrh průmyslového reaktoru s použitím laboratorních dat.

Sylabus

1. Definice reakční rychlosti. Elementární reakce. Soustavy reakcí.
2. Bilance v isotermních soustavách s chemickou reakcí. Formulace hmotnostní bilance pro vsádkové a průtočné soustavy v ustáleném a dynamickém stavu.
3. Základní modely chemických reaktorů pro homogenní soustavy.
4. Odhad kinetických parametrů z isotermních kinetických dat. vsádkové a průtočné uspořádání.
5. Bilance energie v reagujících soustavách. Modely homogenních reaktorů v neisotermním režimu.
6. Dynamické chování homogenních reaktorů v neisotermním režimu, dosažení ustáleného stavu, jeho stabilita.
7. Heterogenní katalytické reakce v plynných soustavách.
8. Přenos hmoty a tepla v porézní částici katalyzátoru, v nehybné a fluidní vrstvě katalytického reaktoru.
9. Reaktory s nehybnou a fluidní vrstvou katalyzátoru, modely katalytických reaktorů s radiálním tokem.
10. Simultánní separace a reakce.
11. Neideální tok v reagujících soustavách, rozdělení doby zdržení částic tekutiny.
12. Heterogenní nekatalytické reakce v soustavách tuhá látka - plyn (kapalina).
13. Heterogenní nekatalytické reakce v soustavách kapalina - plyn.
14. Příklad návrhu průmyslového reaktoru na základě laboratorních dat.

Literatura

Z: H. Scott Fogler: Elements of Chemical Reaction Engineering,4th Edition Prentice Hall, 2006, ISBN: 0-13-047394-4.
D: Glaser V.: Aplikovaná reakční kinetika, skripta VŠCHT (MON), 1989.
D: Eckert E., Horák J., Jiráček F., Marek M.: Aplikovaná chemická kinetika, skripta VŠCHT 1986.
D: WWW stránka prof. H.Scott Foglera: http://www.engin.umich.edu/~cre/

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi