Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Inženýrská termodynamika

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace

Předmět patří mezi profilové předměty specializace technologie anorganických výrob. V rámci předmětu posluchači získají poznatky z oboru fázových rovnováh kondenzovaných soustav, rovnováh chemických reakcí a elektrochemie. Důraz je kladen nejen na teoretické základy, ale i na jejich souvislost s reálnými procesy v chemickém průmyslu.

Sylabus

1. Fázové rovnováhy v reálných dvousložkových soustavách.
2. Fázové rovnováhy v reálných třísložkových soustavách - grafické znázornění.
3. Fázové rovnováhy v reálných čtyřsložkových soustavách - grafické znázornění.
4. Cyklická krystalizace mezi dvěma teplotami.
5. Základní termodynamické principy, reakční entalpie, entropie, Gibbsova energie.
6. Stavové chování plynů, vztahy pro reálné chování chování směsi plynů, reálné kapaliny.
7. Podmínky rovnováhy v systémech, kde probíhají chemické reakce.
8. Rovnovážné složení pro reakce probíhající v kapalné a plynné fázi. Heterogenní systémy (plyn - tuhá fáze).
9. Soustavy chemických rovnováh.
10. Adiabatické bilance pro chemickou reakci. Ohraničení rovnováhou.
11. Transport náboje v elektrolytech. Vodivost. Převodová čísla. Faradayovy zákony. Elektrodový potenciál. Elektrodová dvojvrstva.
12. Kinetika elektrodových reakcí. Přepětí přenosu náboje.
13. Difúzní přepětí. Limitní proudové hustoty. Smíšený potenciál.
14. Tvary polarizačních křivek. Přepětí vodíku, kyslíku. Polarizační křivka Fe v H2S04

Literatura

Z: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987
Z: R. Mráz, J. Krýsa, Příklady z chemicko-inženýrské termodynamiky, skripta VŠCHT Praha, 1991

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi