Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Membránové procesy

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s progresivními membránovými technologiemi, které získávají v průběhu posledních několika desetiletí na praktickém významu. Náplní předmětu jsou po stručné informaci o typických materiálech, způsobech výroby membrán a metodách jejich charakterizace zejména membránové separační procesy. Uvažovány jsou technologie využívající jako hnací sílu jak gradient tlaku a koncentrace, tak elektrické pole. Získané teoretické poznatky jsou diskutovány na příkladu významných průmyslových technologií. V závěru kurzu je detailněji diskutována rovněž problematika membránových procesů v energetice.

Sylabus

1. Základní typy membrán a jejich příprava.
2. Charakteristické vlastnosti membrán, metody testování.
3. Membránové separační procesy - rozdělení podle hnací síly.
4. Membránové separační procesy na základě koncentračního gradientu - osmóza, dialýza.
5. Tlakové membránové procesy - reverzní osmóza, utrafiltrace, mikrofiltrace, nanofiltrace.
6. Elektromembránové procesy - elektrodialýza, elektrodeionizace, elektroforéza.
7. Iontově selektivní membrány jako pevný elektrolyt - "zero gap" membránová elektrolýza.
8. Využití iontově selektivních membrán v energetice.
9. Mikroporézní a mezoporézní membrány pro separace plynů a kapalin.
10. Mechanismy přenosu hmoty v membránách.
11. Využití membrán v separačních technologiích, příklady průmyslových aplikací.
12. Membránové reaktory pro homogenní reakce.
13. Membránové reaktory pro heterogenní katalytické reakce.
14. Membránové technologie v chemickém průmyslu, směry dalšího vývoje.

Literatura

Z: Drioli E., Giorno L., Comprehensive Membrane Science and Engineering, e-book, Elsevier B.V. 2010, 9780080932507
D: Baker R.W., Membrane Technology and Applications, 2nd Edition,John Wiley & Sons, Ltd., 2004, 9780470854457
D: Sata T., Ion Exchange Membranes - Preparation, characterisation, modification and application, RSC, Cambridge 2004, 0854045902
D: Nunes S.P., Peinemann K.-V. (eds.), Membrane Technology in the Chemical Industry. Edited by ,Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim 2001, 3527284850
D: Mulder M., Basic Principles of Membrane Technology, 2nd Edition, Kluwer Academic Publishers, 2003, 079234247X(HB),0792342488(PB)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi