Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Procesy v heterogenních soustavách

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je shrnout poznatky z oblasti aplikované reakční kinetiky, přenosu hmoty a struktury pevné fáze a využít je na základě jednoduchých modelových představ k matematickému popisu reakcí v heterogenních soustavách.

Sylabus

1. Průmyslové heterogenní nekatalyzované reakční systémy.
2. Přenos hmoty.
3. Odhad transportních vlastností tekutin.
4. Pomalá reakce v soustavě plyn - kapalina.
5. Rychlá reakce v soustavě plyn - kapalina.
6. Nukleace na povrchu pevné látky.
7. Rovinný a sférický model nukleace.
8. Makrokinetické modely.
9. Reakce neporézní pevné látky.
10. Reakce porézní pevné látky.
11. Texturní změny pevné fáze v průběhu reakce.
12. Zpracování laboratorních dat.
13. Popis činnosti základních typů reaktorů.
14. Postup při navrhování reaktorů.

Literatura

Z:Glaser V., Aplikovaná reakční kinetika, skripta VŠCHT Praha, 1989, 8070800003
Z:Cussler E. L., Diffusion - Mass transfer in fluid system, Univ. Press Cambridge, 1996, 0521298466

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi