Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Reaktivita a struktura povrchu pevných látek

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Tento předmět je zaměřen na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek. Podrobně jsou probírány jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí, které jsou uváděny ve spojitosti s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství.

Sylabus

1. Experimentální metody charakterizace povrchů pevných látek, přehled a rozdělení metod.
2. Geometrické a texturní charakteristiky.
3. Termodynamika mezifázového rozhraní, Gibbsova adsorpční isoterma.
4. Adsorpční metody stanovení měrného povrchu.
5. Rozdělení velikosti mesopórů a mikropórů.
6. Rtuťová porozimetrie, rozdělení velikosti makropórů.
7. Rozdělení spektroskopických metod podle způsobu buzení.
8. Elektronové spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.
9. Augerova spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.
10. SIMS, elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda.
11. Struktura povrchu, definovaný povrch, difrakční elektronové metody (LEED).
12. Chemisorpce, aplikace,modely chemisorpce na iontových krystalech a polovodičích.
13. Mechanismus transportu v porézních látkách.
14. Membránové procesy, katalytické procesy.

Literatura

D:Morrison S.R.: The Chemical Physics of Surfaces, Plenum Press N.Y. 1977
D:Attard G., Barnes C.: Surfaces, Oxford University Press 1998
Z:Lowell S., Shields J.E., Thomas M.A., Thommes M.:Characterization of Porous Solids and Powders:Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer Academic Publishers,2004
Z:Webb A. P., Orr C., Analytical Methods in Fine Particle technology, Micromeritics, 1997
Z:Rouquerol F., Rouquerol J., Sing K.S.W., Lllewellyn P., Maurin G., Adsorption by Powders and Porous Solid,Elsevier, 2014

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi