Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technologie a aplikace průmyslových hnojiv

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Anotace

Je řešena problematika průmyslových hnojiv a to jak z hlediska jejich výroby, surovinové základny, tak i jejich vhodné aplikace na základě poznatků z agrochemie. Pozornost je věnována i otázkám ekologickým se zaměřením na problémovou oblast dusíkatých hnojiv.

Sylabus

1. Průmyslová hnojiva, výživa rostlin, vliv na životní prostředí.
2. Zákonitosti ve výživě rostlin, mechanismus příjmu živin.
3. Agrochemické vlastnosti a sorpční vlastnosti půdy.
4. Faktory ovlivňující využitelnost živin z půdy, agrochemický výzkum.
5. Rozdělení hnojiv, základní charakteristika, míchání hnojiv.
6. Dusík v půdě a v rostlině, jeho ztráty a způsoby jejich omezení.
7. Technologie a aplikace hnojiv s dusíkem ledkovým a amoniakálním.
8. Technologie a aplikace hnojiv s dusíkem amidovým.
9. Technologie a aplikace hnojiv s dusíkem ve více formách.
10. Fosfor v půdě a rostlině, fosforečné suroviny pro výrobu hnojiv.
11. Technologie a aplikace hnojiv s fosforem rozpustným a nerozpustným.
12. Technologie a aplikace draselných, vápenatých a hořečnatých hnojiv.
13. Technologie a aplikace vícesložkových hnojiv.
14. Kapalná, suspenzní a pozvolně působící hnojiva.

Literatura

Z: Ivanič J., Havelka B., Knop K.: Výživa rastlín a hnojenie, SZN Praha, 1984
Z: Harmaniak I.: Priemyselné hnojivá, Alfa Bratislava, 1975
D: Hendri R.A.: Granulated fertilizers, Noyes data corporation London, 1976
D: Vosolsobě J.: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT, SNTL Praha, 1980
D: Pozin M.E.: Technologija mineralnych udobrenij, Chimija, 1983
D: Gábriš L.: Chemizácia poľnohospodárskej výroby a ochrana životného prostredia, Príroda Bratislava, 1987

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi