Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními experimentálními metodami používanými v laboratořích Ústavu anorganické technologie a naučit je systematické laboratorní práci. Studenti absolvují typové práce v jednotlivých laboratořích ústavu. Podle získaných zkušeností pak mohou být zařazeni do laboratoře s konkrétním vědecko-výzkumným zaměřením, kde pod vedením školitele pracují na zadaném tématu.

Sylabus

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně.
Seznam typových prací:
1. Stanovení porozity technických materiálů rtuťovou metodou
2. Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami
3. Charakterizace fotokatalyticky aktivních vrstev
4. Stanovení specifických povrchů pevných látek
5. Selektivita membrán pro separaci plynů
6. Měření permeačních charakteristik mikroporézních membrán
7. Stanovení kinetických parametrů pomocí metody elektrochemické impedanční spektroskopie
8. Cyklická voltametrie
9. Charakterizace vybraných povrchových vlastností materiálů
10. Stanovení koeficientu přestupu hmoty pomocí rotující diskové elektrody

Literatura

D:Novák J. a kol., Fyzikální chemie, skripta VŠCHT Praha, 2008, 8070806753
D:Lowell S., Shields J.E., Powder surface area and porosity, Chapman and Hall, London, 0412252406
dle pokynů vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi