Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt I

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Anotace

Náplň předmětu tvoří individuální výzkumný projekt zakončený písemnou zprávou. Cílem projektu je rozvíjet samostatné tvůrčí myšlení studenta. Vedle práce v laboratořích je zpravidla vypracována i literární rešerše na zadané téma.

Sylabus

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně jeho vedoucím.

Literatura

dle literární rešerše a pokynů vedoucího

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi