Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt II

Kredity 8
Rozsah 0 / 0 / 12
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Anotace

Náplň předmětu tvoří individuální projekt studenta, který mu zadá jeho vedoucí na začátku semestru. Na téma projektu navazuje téma diplomové práce. Student pracuje na zadané problematice samostatně. Se svým vedoucím průběžně konzultuje postup prací a získané výsledky.

Sylabus

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně.

Literatura

dle literární rešerše a pokynů vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi