Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Elektrochemická technologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět Elektrochemická technologie se zabývá využitím procesů technické elektrochemie pro přípravu především anorganických prvků a sloučenin. Z obecného hlediska se tedy jedná o procesy, které probíhají na fázovém rozhraní elektroda - elektrolyt při přeměně elektrické energie na chemickou.
S elektrochemickými procesy využívajícími především katodické redukční elektrodové reakce
se setkáváme např. při přípravě amalgamů alkalických kovů ve rtuťovém procesu výroby alkalických hydroxidů, při elektrochemické výrobě vodíku, nebo při galvanickém vylučování kovů a slitin a elektrochemické výrobě kovů.
Elektrochemické procesy využívající především anodické oxidační elektrodové reakce jsou základem při elektrochemické výrobě chloru, elektrochemické výrobě manganistanu draselného, nebo při elektrochemické rafinaci kovů.
V předmětu je také pozornost zaměřena na elektromembránové procesy využívající iontově selektivní mebrány pro separace iontů v roztoku. Separace iontů může předcházet vlastní katodické, nebo anodické reakci, jako např. při membránové elektrolýze roztoku chloridu sodného za účelem získání chloru a hydroxidu sodného, nebo v membránovém palivovém článku.
Elektrotermické procesy zahrnují technologické postupy při kterých se elektrického proudu využívá k dosažení vysokých teplot, potřebných k uskutečnění chemických reakcí. Např. při přípravě bílého fosforu, jako suroviny pro výrobu termické kyseliny fosforečné.
Jednotlivé procesy jsou analyzovány z hlediska chemicko-inženýrského, technologického a také z hlediska ochrany prostředí, např. podmínky konverze rtuťového procesu výroby chloru a hydroxidu sodného na moderní proces membránový.

Sylabus

1. Technická elektrochemie, katodické a anodické reakce, elektrolyzéry
2. Katodové a anodové materiály, diafragma, membrána
3. Vodík jako akumulátor a přenašeč energie, transport a skladování vodíku
4. Elektrolýza vody, výroba vodíku, kyslíku, vodíkové hospodářství
5. Současná úroveň výroby chloru a louhů, normy EUROCHLOR
6. Elektrolýza roztoků chloridů alkalických kovů, bilance Hg
7. Výroba chloru chemickými postupy, zpracování odpadní kyseliny chlorovodíkové
8. Dezinfekční prostředky na bázi chlorových sloučenin
9. Elektrochemické povrchové úpravy
10. Anodické rozpouštění kovů, elektrorafinace
11. Výroba KMnO4, MnO2
12. Elektromembránové separační procesy
13. Elektrolýza tavenin, výroba Al
14. Elektrotermické procesy, výroba fosforu a termické H3PO4

Literatura

Z: D. Pletcher and F.C. Walsh: Industrial Electrochemistry, 2nd Edition, Chapman and Hall, London, 1990 ISBN 0-4123-0410-4
Z: V. Srb:Anorganická technologie IV-Elektrolytická výroba anorganických látek,skripta VŠCHT Praha 1967
D: K. Kordesch a G. Simander: Fuel Cells and Their Applications, VCH, Weinheim 1996,ISBN 3-527-28579-2
D: A. Kuhn (Editor): Industrial Electrochemical Processes, Elsevier, Amsterdam 1971 ISBN 0444408851
D: A. Regner: Technická elektrochemie 1, Elektrochemie anorganických látek, Academia Praha 1967

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi