Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Výroba a skladování vodíku

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět uvede studenty do problematiky výroby a vodíku nejen jako chemické látky, ale rovněž jako potenciální nosič energie pro vodíkovou ekonomiku. Předmět seznámí studenty s problematikou výroby vodíku chemickou i elektrochemickou cestou. Rovněž bude prezentována problematika skladování a transportu vodíku včetně bezpečnostních rizik.

Sylabus

1. Surovinová základna pro výrobu vodíku
2. Výroba vodíku z plynných surovin
3. Výroba vodíku z kapalných a pevných surovin
4. Čištění vodíku
5. Ekonomické aspekty a nové trendy výroby vodíku
6. Výroba vodíku elektrolytickými postupy- alkalický způsob
7. Výroba vodíku elektrolytickými postupy- kyselý způsob
8. Vodík jako prostředek pro uchování energie
9. Skladování plynného vodíku v komprimované formě
11. Kryogenní skladování kapalného vodíku
12. Skladování vodíku ve formě hydridů
13. Bezpečnostní aspekty skladování vodíku
14. Způsoby simulace úniku vodíku

Literatura

Z: M.Lhotka a kol.: Úvod do anorganické technologie, skripta VŠCHT Praha, 2012
D: Häussinger P., Lohmüller R., Watson A.M."Ullman’s Encyklopedia of industrial chemistry" 7thEdition, Hydrogen ISBN: 978-3-527-32943-4
D: Hiller H.,Reimert R., et all. "Ullman’s Encyklopedia of industrial chemistry" 7thEdition, Gas Production ISBN: 978-3-527-32943-4
D: J.Vosolsobě: Anorganická technologie III. Výroba H2SO4, NH3 a HNO3, skripta VŠCHT Praha, SNTL 1984
Z: W.Büchner, R.Schliebs, G.Winter, K.H.Büchel: Průmyslová anorganická chemie, český překlad SNTL Praha, 1991 ISBN 80-03-00638-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi