Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Základy membránových a vodíkových procesů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s progresivními membránovými technologiemi, které získávají v průběhu posledních několika desetiletí na praktickém významu. Náplň předmětu je soustředěna zejména na membránové procesy aplikované v průmyslu. Uvažovány jsou technologie využívající jako hnací sílu jak gradient tlaku a koncentrace, tak elektrické pole. Zvláštní pozornost je věnována procesům, které nachází uplatnění v oblasti vodíkových technologií.

Sylabus

1. Přehled základních typů membrán
2. Iontově selektivní membrány a jejich charakterizace
3. Mechanismy přenosu hmoty v membránách
4. Rozdělení membránových procesů podle hnací síly
5. Procesy využívající koncentračního gradientu - osmóza, dialýza
6. Procesy využívající gradientu tlaku - reverzní osmóza
7. Procesy využívající gradientu tlaku - utrafiltrace, mikrofiltrace, nanofiltrace
8. Procesy využívající gradientu elektrického pole - elektrodialýza, elektrodeionizace
9. Separace plynů
10. Membránové reaktory
11. Membránové procesy ve výrobě vodíku
12. Vodíkové palivové články využívající jako elektrolytu polymerní membránu
13. Vodíkové palivové články využívající jako elektrolytu keramickou membránu
14. Separace kapalin a par

Literatura

Z: Membránové procesy, Zdeněk Palatý ed., VŠCHT Praha, 2012, 978-80-7080-808-5.
D: Drioli E., Giorno L., Comprehensive Membrane Science and Engineering, e-book, Elsevier B.V. 2010, 9780080932507
D: Baker R.W., Membrane Technology and Applications, 2nd Edition,John Wiley & Sons, Ltd., 2004, 9780470854457
D: Sata T., Ion Exchange Membranes - Preparation, characterisation, modification and application, RSC, Cambridge 2004, 0854045902


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi