Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř vodíkových a membránových technologií

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními experimentálními metodami používanými při sledování vodíkových procesů a přípravě a charakterizaci membrán.

Sylabus

1. Školení bezpečnosti práce
2. Příprava plochých homogenních polymerních membrán
3. Příprava plochých polymerních membrán obsahujících anorganické aditivum
4. Metalografická analýza struktury kovů využívaných při skladování vodíku
5. Stanovení mechanických vlastností kovových materiálů pro skladování vodíku
6. Texturní charakteristiky membránových materiálů - BET
7. Texturní charakteristiky membránových materiálů - rtuťová porozimetrie
8. Permeabilita membrány pro separaci plynů
9. Selektivita membrány pro separaci plynů
10. Stanovení vodivosti iontově selektivní membrány
11. Stanovení provozních charakteristik palivového článku typu PEM
12. Stanovení provozních charakteristik membránové elektrolýzy vody

Literatura

D: Palatý Z., Membránové procesy, VŠCHT Praha 2012, 9788070808085


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi