Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Syntéza a charakterizace membránových materiálů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s metodami přípravy a charakterizace anorganických, polymerních a kompozitních membrán. Náplň předmětu je soustředěna nejen na postupy syntézy vlastních separačních vrstev, ale studenti budou seznámeni i s metodami používanými při zvyšování mechanické stability připravovaných membrán a s postupy přípravy nosičů separačních vrstev.


Sylabus

1. Úvod do problematiky, dělení membrán do základních skupin (materiály, struktura atd.)
2. Polymerní neporézní a porézní membrány; syntéza materiálů, příprava membrán, charakterizace
3. Polymerní membrány s cílenou strukturou; korelace s transportními charakteristikami
4. Membrány se směsnou matricí obsahující polymer; příprava, charakterizace
5. Příprava iontově selektivních polymerních membrán - kation selektivní membrány
6. Příprava iontově selektivních polymerních membrán - anion selektivní membrány
7. Perspektivní mikroporézní materiály pro membránové aplikace
8. Základní postupy přípravy membrán
9. Nosiče a materiály pro přípravu kompozitních membrán
10. Syntézní postupy přípravy mikroporézních membrán
11. Metody používané při charakterizaci membránových materiálů
12. Charakterizace membrán pomocí permeačních měření - jednosložkové systémy
13. Charakterizace membrán pomocí permeačních měření - vícesložkové systémy
14. Charakterizace ionto-výměnných membrán

Literatura

Z: Mulder M., Basic Principles of Membrane Technology, 2nd Edition, Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN 079234247X(HB),0792342488(PB)
Z: Prokopová I., Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT, Praha, 2007
Z: Mallada R., Menendez M., Inorganic Membranes: Synthesis, Characterization and Applications, Elsevier Science, 2008, ISBN 9780444530707
Z: Sata T., Ion Exchange Membranes - Preparation, characterisation, modification and application, RSC, Cambridge 2004, ISBN 0854045902
D: Šípek M. a kol., Membránové dělení plynů a par,VŠCHT Praha, 2014, ISBN 9788070808641
D: Mikulášek P. a kol., Tlakové membránové metody, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 9788070808627
D: Novák L. a kol., Elektromembránové process, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 9788070808658
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi