Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Termodynamické výpočty

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s postupy při výpočtu složení reakčních směsí a způsobů ovlivnění rovnovážného složení chemických reakcí. Druhá část předmětu je věnována výpočtům elektrochemických systémů, jejich provozním parametrům a účinnosti. Důraz je kladen nejen na teoretický základ výpočtu, ale i na řešení reálných procesů v chemickém průmyslu.

Sylabus

1. fázové rovnováhy v reálných dvousložkových soustavách.
2. fázové rovnováhy v reálných třísložkových soustavách - grafické znázornění.
3. cyklická krystalizace mezi dvěma teplotami.
4. fázové rovnováhy v reálných čtyřsložkových soustavách - grafické znázornění.
5. základní termodynamické principy systémů s probíhající chemickou reakcí. Reakční entalpie, entropie, Gibbsova energie
6. výpočet podmínek rovnováhy v plynných isotermických systémech s chemickou reakcí
7. výpočet podmínek rovnováhy v heterogenních systémech s chemickou reakcí
8. výpočet rovnovážného složení reakční směsi v izotermickém systému
9. výpočet rovnovážného složení adiabatického systému
10. základní vztahy v elektrochemii. Vodivost elektrolytů, Faradayův zákon, výpočet potenciálu elektrody, referenční elektrody
11. výpočet proudové a termodynamické účinnosti elektrochemického děje
12. výpočet rovnovážného a provozního napětí elektrolyzéru
13. výpočet rovnovážného a provozního napětí palivového článku
14. výpočet rovnovážného a provozního napětí palivového článku, hmotnostní a energetická bilance

Literatura

Z: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987
Z: R. Mráz, J. Krýsa, Příklady z chemicko-inženýrské termodynamiky, skripta VŠCHT Praha, 1991
D: Atkins, P. W,De Paula, Julio, Fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, v Praze. 2013

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi