Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemické a biochemické membránové technologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace

Předmět "Chemické a biochemické membránové technologie " rozšiřuje znalosti studentů o průmyslové aplikace membránových procesů v klasické chemické technologii a biotechnologii. Studenti se seznámí s membránovými technologiemi používanými k čištění pitných a technologických vod, výrobě chemických látek včetně specialit. Rovněž bude pozornost věnována membránovým biotechnologiím v úpravě potravin a ve farmacii.

Sylabus

1. Význam membrán v chemické a biochemické technologii
2. Chlor-alkalická technologie - Membránový proces
3. Elektromembránové separační procesy v úpravě vody ED, EDI, BPM-ED
4. Membránové technologie v energetice
5. Speciální elektromembránové technologie
6. Technologické uplatnění membránových reaktorů
7. Membránové separace plynů v chemických technologiích
8. Aplikace pervaporace v chemických technologiích
9. Tlakové membránové procesy při čistění a zpracování vod
10. Membránové bioreaktory pro ČOV
11. Exkurse
12. Inteligentní sítě OZE - distribuce energie
13. Ekonomické aspekty membránových technologií
14. Zkouškový test

Literatura

Z: Palatý, Z., 2012, Membránové procesy, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.
Z:. Mikulášek, P., 2013, Tlakové membránové procesy, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.
Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (2011): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing s.r.o., Ostrava.
D: elektronické knihy dostupné v doméně VŠCHT Praha na adrese http://www.chemtk.cz/cs/

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi