Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Historické způsoby výroby a zpracování kovů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jiří Děd, CSc.

Anotace

V kurzu jsou prezentovány základní informace o historickém vývoji získávání či výroby lidstvem nejdéle používaných kovů: zlata, stříbra, mědi a slitin mědi, olova, cínu a železa, včetně vývoje základních technik zpracování kovů: odlévání, tváření za studena a za tepla, tepelného zpracování kovů. Zmíněny jsou i nejběžnější postupy restaurování objektů z uvedených kovů.

Sylabus

1. Historické způsoby výroby, zpracování a použití drahých kovů.
2. Výroba, zpracování a použití mědi a slitin mědi.
3. Výroba, zpracování a použití dalších neželezných kovů.
4. Historie výroby železa.
5. Výroba železa přímou redukcí z rud.
6. Svářkové a plávkové postupy výroby oceli.
7. Historie slévárenství.
8. Odlévání ozdobných a užitných předmětů, odlitky v architektuře.
9. Historie tváření kovů.
10. Historie tepelného zpracování kovů.
11. Historie výroby zbraní.
12. Výroba a restaurování zvonů.
13. Výroba a restaurování soch.
14. Historická řemesla (kovář, pasíř atd.).

Literatura

Z: Tylecote R.F.: A History of Metallurgy, The Institut of Materials 1992, ISBN 1-902653-79-3
D: Pleiner R. a kol.: Dějiny hutnictví železa v Československu, Academia Praha 1984

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi