Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Metalurgie neželezných kovů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámení se základními technologiemi a rafinačními procesy pro výrobu neželezných kovů a zpracování kovonosných odpadů.

Sylabus

1. Základní technologická schemata, výrobní zařízení.
2. Výroba a rafinace hliníku a hořčíku.
3. Výroba a rafinace mědi.
4. Výroba a rafinace olova.
5. Výroba a rafinace niklu.
6. Výroba a rafinace cínu a zinku.
7. Výroba ušlechtilých kovů (Ag, Au, Pt-kovy).
8. Výroba vysokotavitelných kovů (Ti, Zr, V, Nb, Ta, Mo, W).
9. Výroba uranu, polovodičových a stopových kovů.
10. Výroba feroslitin.
11. Výroba vysoce čistých kovů.
12. Metalurgické pochody výroby kovových prášků.
13. Zpracování kovonosných odpadů.
14. Perspektivní směry výroby neželezných kovů.

Literatura

Z:Beránek M., Šebková J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, SNTL Praha 1984;
Z:Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, Košice 2000, ISBN 8070995270
Z:Gupta Ch.K.: Chemical Metalurgy: Principles and Practis, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Wienheim, 3527303766

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi