Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Anotace

V předmětu Laboratoř oboru kovové materiály I studenti získají základní zkušenosti a dovednosti v oblasti protikorozní ochrany a sledování korozních dějů pomocí elektrochemických metod. Další dovednosti získají v oblasti chemických postupů souvisejících s výrobou kovů a v problematice základních metalurgických postupů zpracování kovových materiálů a jejich znovuzískávání z odpadních surovin. V oboru fyzikální metalurgie záskají studenti zkušenosti s tepelným zpracováním kovů a studiem mikrostruktury.

Sylabus

1.SEM+GDS
2.Tepelné zpracování ocelí
3.Tepelné zpracování hliníku
4.Laboratoř rychlého tuhnutí
5.Prášková metalurgie
6.Získávání Zn I
7.Získávání Zn II
8.Elektrolýza niklu
9.Makročlánky
10.Korozní praskání
11.Mezikrystalová koroze
12.Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými metodami
13.Permeabilita vody v organickém povlaku

Literatura

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429
Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208
D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi