Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru Biomateriály pro medicínské využití

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Jan Merna, Ph.D.
doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Anotace

Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu, charakterizaci a testování důležitých vlastností biomateriálů.

Sylabus

1.Metalografie
2.Mechanické zkoušení kovů
3.Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou
4.Potenciodynamické křivky
5.Korozní jevy
6.Příprava bioaktivní vrstvy metodou sol-gel a testování vybraných vlastností
7.Prekalcifikace substrátu srážením fosforečnanů vápenatých z přesyceného roztoku SCS
8.Příprava silikonového kaučuku
9.Příprava měkkých kontaktních čoček
10.Studium biomateriálů laserovou rastrovací mikroskopií
11.Goniometrické stanovení kontaktních úhlů a povrchové energie biomateriálů
12.Studium kovových vrstev deponovaných na polymerní substráty za pokojové a zvýšené teploty

Literatura

Z:Koutský J.: Biomateriály, ZČU Plzeň, 1997, 8070823704
Z:Filip P.: Progresivní typy biomateriálů, VŠB-TU Ostrava, 1995, 8070782730

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi