Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Nanostrukturované konstrukční materiály

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem toho předmětu je seznámení s metodami přípravy, vlastnostmi a využitím nanostrukturovaných kovových a kompozitních konstrukčních materiálů a povlaků.

Sylabus

1. Přehled nanostrukturovaných konstrukčních materiálů.
2. Mechanické vlastnosti - elastické a plastické chování, pevnost, mez kluzu.
3. Mechanické vlastnosti - tažnost, tvrdost, houževnatost.
4. Fyzikální a chemické vlastnosti.
5. Příprava technologií práškové metalurgie - výroba prášků mechanickými a chemickými postupy.
6. Příprava technologií práškové metalurgie - výroba prášků rychlým tuhnutím.
7. Příprava technologií práškové metalurgie - kompaktizace prášků.
8. Příprava extrémní plastickou deformací - teoretické předpoklady.
9. Příprava extrémní plastickou deformací - technologie.
10. Příprava nanostrukturovaných a nanokompozitních povlaků.
11. Lehké nanostrukturované kovové materiály.
12. Nástrojové materiály s ultrajemnou strukturou.
13. Nanostrukturované vrstvy a povlaky.
14. Vývojové trendy v nanostrukturovaných konstrukčních materiálech.

Literatura

Z:Cahn R.W., Haasen P., Cramer E.J., Materials Science and Technology, Vol. 15 Processing of Metals and Alloys, Weinheim, VCH, 1991, 3527268286.
Z:G. Cao: Nanostructures & Nanomaterials, Synthesis, Properties & Applications, Imperial College Press, London, 2004, 1860944159.
D:Edelstein A.S., Cammarata R.C., Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, Institute of Physics Pub., Bristol; 1998, 0750305789.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi