Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Analýza materiálů

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V tomto předmětu získají studenti přehled o metodách využívaných k analýze materiálů. Seznámí se s metodami analýzy mechanických vlastností, struktury, chemického a fázového složení. U všech metod se seznámí s principy i s jejich praktickým využitím u různých druhů materiálů.

Sylabus

1.Úvod: přehled analytických metod
2.Světelná mikroskopie a materiálografie
3.Elektronová mikroskopie rastrovací
4.Elektronová mikroskopie transmisní
5.Teoretické předpoklady spektrálních a rentgenových metod
6.Spektroskopie: absorpční metody
7.Spektroskopie: emisní metody
8.Rentgenové metody: fluorescence, difrakce
9.Rentgenové metody: tomografie, absorpce
10.Infračervená a Ramanova spektroskopie
11.Termická analýza
12.Mechanické zkoušky: tah, tlak, ohyb, tvrdost
13.Mechanické zkoušky: únava, tribologie, houževnatost
14.Nedestruktivní metody: defektoskopie

Literatura

Z: Hornyak, G.L., Introduction to Nanoscience, Chapter 3. Characterization Methods, CRC Press, 2008, ISBN 978-4200-4805-6.
Z: Williams, W.D., Carter, C.B., Transmission Electron Microscopy, A Textbook for Materials Science, Springer ScienceţBusiness Media 2009, ISBN 978-0-387-76500-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi