Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jan Merna, Ph.D.
doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V předmětu Laboratoř oboru studenti získají základní zkušenosti a dovednosti v oblasti koroze materiálů, protikorozní ochrany a sledování korozních dějů pomocí elektrochemických metod. Další dovednosti získají v oblasti stanovení mechanických vlastností materiálů, v oblasti tepelného zpracování materiálů a v oblasti studia struktur materiálů.

Sylabus

1.Koroze působením makročlánků
2.Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými metodami
3.Skenovací elektronová mikroskopie + GDS
4.Prášková metalurgie
5.Tavení bioaktivních skel
6.Chemická odolnost bioaktivního skla
7.Charakterizace velikosti částic
8.Charakterizace mikrostruktur
9.Příprava polymerních mikrosfér
10.Příprava poly(e-kaprolaktonu)
11.Příprava L-laktidu depolymerací poly(L-mléčné kyseliny)
12.Vytváření kovových nanostruktur na pevném substrátu a studium jejich vlastností


Literatura

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429
Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208
D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi