Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt II

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Anotace

Předmět Laboratorní projekt II je určen pro vypracování semestrální práce B. Na začátku semestru je posluchači zadáno téma semestrální práce, které již obvykle navazuje na budoucí diplomovou práci. Téma souvisí s řešenými výzkumnými nebo technickými projekty ústavu v oblasti biomateriálů a rozvíjí technické myšlení studenta při aplikaci poznatků z oborových přednášek. Student vypracuje literární rešerši a provede experimentální práce podle zadání. Výsledky semestrální práce posluchač předkládá písemně zpracováné na počítači a ústně obhajuje na semináři před pracovníky a studenty ústavu.

Sylabus

1. Literární rešerše na zadané téma
2. Návrh experimentu
3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury
4. Realizace experimentálních prací
5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací
6. Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce
7. Sepsání semestrální práce
8. Obhajoba semestrální práce

Literatura

D: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429
D: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi