Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Forenzní analýza kovových a anorganických nekovových materiálů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V předmětu studenti získají znalosti v oblasti analýzy kovových, skelných a keramických materiálů. Seznámí se s metodami chemické a strukturní analýzy materiálů, analýzy jejich mechanických vlastností, defektů, odhalování příčin poškození.

Sylabus

1. Úvod - přehled analytických metod.
2. Předpoklady zdárné analýzy (odběr vzorků, uskladnění, možná kontaminace).
3. Základy mikroskopie (světelná, elektronová rastrovací).
4. Metalografie.
5. Materiálografie anorganických nekovových materiálů.
6. Spektroskopie - absorpční metody, emisní metody.
7. Rentgenové metody - fluorescence, difrakce.
8. Infračervená a Ramanova spektroskopie.
9. Mechanické vlastnosti (tah, tlak, ohyb, tvrdost, houževnatost).
10. Únavové poškození.
11. Analýza příčin poškození - fraktografie.
12. Nedestruktivní metody - defektoskopie.
13. Metody analýzy materiálů v terénu.
14. Využití analytických metod ve forenzní praxi - typické příklady.

Literatura

Z: Hornyak, G.L., Introduction to Nanoscience, Chapter 3. Characterization Methods, CRC Press, 2008, ISBN 978-4200-4805-6.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi