Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Metody charakterizace biomateriálů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D.
Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V tomto předmětu budou přednášeny základní charakteristiky biomateriálů (např. světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie), metody analýzy chemického složení, metody analýzy povrchů, stanovení mechanických vlastností, stanovení reologických vlastností, stanovení korozní odolnosti, sledování biokompatibility.

Sylabus

1. Důležité charakteristiky biomateriálů
2. Světelná mikroskopie
3. Elektronová mikroskopie
4. Metody analýzy chemického složení: spektroskopie
5. Metody analýzy strukturního složení: difrakční metody
6. Metody analýzy povrchů: spektroskopie IČ, fotoelektronů, iontů
7. Stanovení mechanických vlastností: pevnost, tvrdost, houževnatost
8. Stanovení mechanických vlastností: opotřebení, únavová životnost
9. Stanovení reologických vlastností
10. Stanovení korozní odolnosti: elektrochemie
11. Stanovení korozní odolnosti: expoziční zkoušky
12. Stanovení biokompatibility: normované metody
13. Stanovení biokompatibility: rozšiřující

Literatura

D: S.S.R. Kumar Challa (Ed.): Nanomaterials for Medicial Diagnosis and Therapy. Wiley-VCH, 2007.
D: M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi