Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Odborná praxe

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Jandová, CSc.
Ing. Miroslav Rada, CSc.

Anotace

Studenti absolvují dvoutýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci odborné praxe studenti získají praktické znalosti potřebné pro své budoucí zaměstnání.

Sylabus

1. Seznámení s provozem podniku nebo výzkumné instituce.
2. Prohlídka podniku nebo instituce.
3. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.
4. Zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

Literatura

Z: Vojtěch D., Kovové materiály, VŠCHT Praha, 2006, 8070806001.
D: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429
D: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi