Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Anorganické nekovové materiály

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

Anotace

Přednášky přinášejí přehled základních typů této skupiny materiálů a jejich hlavních vlastností a seznamují studenty se základy fyzikálně chemických procesů, probíhajících při jejich výrobě.

Sylabus

1. Základní charakteristika a druhy anorganických materiálů
2. Fyzikálně-chemické principy výrobních procesů
3. Struktura, fázové složení a vlastnosti keramických materiálů
4. Základy technologie a hlavní druhy keramiky
5. Nové keramické materiály
6. Skelný stav - termodynamické a kinetické aspekty, strukt. modely
7. Základní procesy výroby a zpracování skel
8. Hlavní druhy anorganických skel
9. Nová anorganická skla
10. Sklokeramické materiály - princip výroby, typy a vlastnosti
11. Anorganické nekovové biomateriály
12. Skelné a keramické povlaky
13. Anorganická pojiva
14. Monokrystalické materiály

Literatura

Z:Matoušek J.: Anorganické nekovové materiály, skripta VŠCHT Praha 1992, ke stažení na www.usk.cz
D:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa Praha 1988

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi